Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Niedziela, 20 kwietnia 2014 r.

Wydarzenia

Życzenia
WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM

RODZAJ ODPADÓW:

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal

WRZUCAMY:

puste butelki plastikowe typu PET, puste opakowania po kosmetykach (np. szamponie), opkaowania po żywności (np. kefirze), folie, reklamówki, kartony po napojach (sok, mleko), puszki

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
9 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca
7 sierpnia
4 września
2 października
6 listopada
4 grudnia
Bukowina
Bobrówka
Korzenica
Laszki
Miękisz Stary
Wietlin Trzeci
Wietlin Osada
Wietlin
Wysocko
10 stycznia
7 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
6 czerwca
4 lipca
8 sierpnia
5 września
2 października
7 listopada
5 grudnia
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla Osada
Tuchla
Wietlin Pierwszy

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Urząd Gminy Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki
Bank spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika – osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek:
„opłata za wywóz odpadów komunalnych”

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 27.02.2014r. upublicznionego w dniu 27.02.2014r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 7 beneficjentów projektu systemowego. „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z zakresu:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne, oraz Terapia psychologiczna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:
EDU PROGRES Paweł Graboń
Widna Góra ul. Jarosławska 51
37-500 Jarosław

Zapytanie ofertowe w ramacha projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 7 beneficjentów projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2. Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne
3. Terapia psychologiczna

Informacja o zakończeniu I-szego etapu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki" realizowanego w roku 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje o zakończeniu I-szego etapu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki " realizowanego w roku 2013. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Nadrzędnym celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 7 kobiet zamieszkałych w gminie Laszki, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.
Zaszczep w Sobie Chęć Szczepienia
Startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.
W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku.

Zgodnie z podjętą uchwałą NR XXIII/232/13 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 listopada 2013 r. od 01 stycznia 2014 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Laszki, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie na osobę.
  2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Laszki, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie na osobę.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »