Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 2 września 2014 r.

Wydarzenia

WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM

RODZAJ ODPADÓW:

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal

WRZUCAMY:

puste butelki plastikowe typu PET, puste opakowania po kosmetykach (np. szamponie), opkaowania po żywności (np. kefirze), folie, reklamówki, kartony po napojach (sok, mleko), puszki

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
9 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca
7 sierpnia
4 września
2 października
6 listopada
4 grudnia
Bukowina
Bobrówka
Korzenica
Laszki
Miękisz Stary
Wietlin Trzeci
Wietlin Osada
Wietlin
Wysocko
10 stycznia
7 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
6 czerwca
4 lipca
8 sierpnia
5 września
2 października
7 listopada
5 grudnia
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla Osada
Tuchla
Wietlin Pierwszy

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Urząd Gminy Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki
Bank spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika – osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek:
„opłata za wywóz odpadów komunalnych”

ekoKwalifikacje - w drodze po nowe technologie
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach organizowanych w ramach projektu "ekoKWALIFIKACJE - w drodze po nowe technologie".
Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz o dofinansowanie zakupu podręczników
Wójt Gminy Laszki informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz o dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna).
Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Więcej informacji oraz wnioski znajdują się w dziale Edukacja / Wnioski do pobrania
18 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 07.05.2014r. upublicznionego w dniu 07.05.2014r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 7 beneficjentów projektu systemowego. „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu:

1. Bukieciarstwo i Florystyka
2. Opiekun osób starszych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:
Ośrodek Kształcenia Pozaszkolnego „Meridum”
37-300 Leżajsk
ul. M.C. Skłodowskiej 8

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »